Up Bekijk alle shops

Retouren, annuleringen en reclames

Retouren, annuleringen en reclames pdaware.nl /pointofsale.nl

pdaware.nl is een onderdeel van BV pointofsale.nl

 

Algemeen

pointofsale.nl besteed veel zorg aan het verwerken en afleveren van de door u besteld producten. Toch kan het voorkomen dat er zaken anders lopen dan u en wij wensen of verwachten. Daarom gelden de volgende regels bij retouren en reclames, voor de volledigheid verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl op deze site die op al onze uitingen en overeenkomsten van toepassing zijn. Wij adviseren u om de originele verpakking te bewaren en daar de artikelen in te versturen teneinde beschadiging tijdens het transport zoveel mogelijk te voorkomen.

Alle op de site geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van een deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie dan doet u dat voor eigen risico en rekening

 

Reclames

Als u klachten heeft over de geleverde producten door pointofsale.nl dient u die binnen 8 dagen na ontvangst gemotiveerd en met omschrijving van de klachten per e-mail aan info@pointofsale.nl te melden. U ontvangt een e-mail terug met hoe te handelen. Na deze 8 dagen vervalt de mogelijkheid van reclames

 

DOA (Dead On Arrival)

Producten die bij ontvangst defect zijn of niet correct werkend uit de verpakking komen zullen zo snel mogelijk vervangen worden een en ander conform de regels van de producent. U dient dit zo snel mogelijk en binnen 8 dagen na ontvangst via e-mail te melden zoals in Reclames omschreven.

 

Garantie

pointofsale.nl zal als tussenpersoon fungeren in geval van garantie en dit doen conform de garantiebepaling van de producent/leverancier van het betreffende product. Wij verlenen zelf geen garantie maar laten deze verzorgen door de producent/leverancier. Zorg ervoor dat u van de producten de garantiekaarten en de inkoopfactuur bewaart, deze zijn noodzakelijk bij een garantieclaim. Heeft u een garantieclaim dan dient u hiervan melding te maken zoals onder Reclames is omschreven.

 

Reparatie

Producten die u wilt laten repareren kunt u via pointofsale.nl laten repareren. Hiervan maakt u melding via e-mail zoals omschreven onder Reclames.

 

Retourneren van (defecte) producten

Alle producten die geretourneerd worden naar pointofsale.nl moeten voorzien zijn van een RMA (Return Material Authorization) Dit nummer krijgt u nadat u via e-mail melding gemaakt heeft van het defecte product. Vergeet daarbij niet de volgende informatie te vermelden:

  • De klantgegevens zoals vermeld op de factuur.
  • Het order- en factuurnummer alsmede de afleverdatum.
  • Het artikel waarvoor u de RMA aanvraagt. Het artikelnummer, -omschrijving, het serienummer.
  •  Een duidelijke omschrijving van uw garantieclaim of reparatie. Vermeld, indien van toepassing, met welke software en versie (zowel de systeem- als applicatiesoftware) en de drivers (versie) waarmee het apparaat werkt of op aangesloten is.

Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben sturen wij u het RMA-nummer en bijbehorende instructies naar het door u opgegeven e-mail adres.

Zorg dat het RMA nummer duidelijk zichtbaar is aan de buitenkant van de verpakking (adresetiket). Zonder een RMA zullen geen producten geaccepteerd worden.

Zorg ervoor dat de producten verpakt zijn in de originele verpakking inclusief de bijgeleverde manuals, garantiekaarten, kabels en andere bijgeleverde zaken en ingeval van garantie een kopie van de inkoopfactuur.

De producten dienen franco en voor uw risico naar pointofsale.nl of opgegeven adres verstuurt te worden.

 

Wij adviseren u dringend om te retourneren goederen te verpakken in een extra doos. Hierdoor kan beschadiging van de oorspronkelijke verpakking voorkomen worden. Schrijf het RMA nummer duidelijk op die buitenste doos; schrijf niet op de verpakking van het product.

 

Annuleringen

Voor annuleringen gelden dezelfde regels, kosten en uitsluitingen als voor retouren van niet defecte producten zoals hieronder beschreven is. Onder een annulering verstaan wij het ontbinden van de koopovereenkomst voordat de producten naar u verstuurd zijn. Aan het annuleren van een order zijn wel kosten (onder andere adminstratiekosten) verbonden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl.

 

Retourneren van niet defecte producten

Het is uw verantwoording om u ervan te vergewissen dat de producten die u besteld onderling en/of met uw producten compatibel zijn. Voor het retourneren van producten dient u vooraf met pointofsale.nl te overleggen en gelden de voorwaarden zoals vermeldt bij Retourgarantie van de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl .  pointofsale.nl accepteert alleen retour-producten die als zodanig aangemeld zijn binnen 8 dagen na aflevering en als zij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en u daarbij een RMA ontvangen heeft. Om dit te verkrijgen dient u te handelen als onder Reclames aangegeven is. Bij het retourneren van niet defecte producten worden restockingskosten berekend (zie Retourgarantie van de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl). pointofsale.nl behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen te weigeren.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl .

 

Wij adviseren dringend om te retourneren goederen te verpakken in een extra doos. Hierdoor kan beschadiging van de oorspronkelijke verpakking voorkomen worden. Schrijf het RMA nummer duidelijk op die buitenste doos; schrijf niet op de verpakking van het product.

 

Uitsluitingen van retourrecht.

Software, supplies en producten die als kenmerk 'beperkte voorraad', 'speciale bestelling' hebben zijn nadrukkelijk uitgesloten van het retourrecht. Defecte disks van software zullen door ons vervangen worden.

 

Rechten

De hierboven beschreven verklaring geldt voor de websites van pointofsale.nl . Zij behoudt zich echter het recht om deze verklaring te allen tijden aan te passen. Bovenstaand beleid en verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor onze voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden pointofsale.nl, eveneens op deze site.

Even geduld...

Verder winkelen
Naar de winkelwagen
Verder winkelen
Naar de winkelwagen